Резултати

”Проблемите са възможности да покажеш на какво си способен.”
Дук Елингтън

РЕЗУЛТАТИТЕ ВОДЯТ ДО РЕЗУЛТАТИ

Пoзволете ни да ви научим да слушате тялото си. Най-изпитания начин е чрез наблюдаване на пулса, който показва дали сте достигнали в загряваща, аеробна или анаеробна тренировъчна фаза. За тази цел ще приложим тестове, които определят вашите граници на интензитет, така че да горите мазнини по най-ефективния начин. 
Всеки, който започва програмата има определено ниво на използване на мазнини вместо въглехидрати за енергия. В повечето случай, това ниво е неефективно и затова се получава натрупването на мазнини. Докато тренирате в аеробната фаза (на по-нисък интензитет) използването на мазнини за енергия се завишава. Въпреки това, колкото повече се завишава вашия пулс, толкова повече това използване на мазнини  за енергия спада. Така,  колкото повече се приближавате до анаеробnото ниво на вашата тренировка, толкова по-малко мазнини използва тялото ви за да си набави нужната енергия.
Нашите тренировки целят да увеличат времетраенето на горящия мазнини диапазон, така че със всеки следващ интензитет, тялото ви постепенно ще става с все по-ефективен метаболитен обмен.
Работата ви с личния инструктор в 2fit by Boevski ще съпостави личните ви умения и цели, така че да сформирате мотивирани взаимоотношения за достигане на оптимални резултати. 

© 2FIT by Boevski - Информационен уебсайт. Всички права запазени.